• slajd7
 • slajd2
 • slajd1
 • slajd4
 • slajd5
 • slajd6
 • slajd8
 • slajd9
 • slajd10
 • slajd11
 • slajd12
 • slajd13
 • gitara

Wiersze z konkursu recytatorskiego im. Marty Maliszewskiej

piątek, 17 luty 2012

Dzisiaj Karol uczestniczył w konkursie recytatorskim im. Marty Maliszewskiej, w Gliwicach organizowanego przez mamę autorki Elżbietę Maliszewską i dyrektora Centrum Edukacyjnego im. Jana Pawła II ks. Roberta Chudobę.

Karol otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii poezji własnej gimnazjalistów.

 

„… by móc na końcu swej drogi powiedzieć: ŻYŁAM „

Ten cytat jest z wiersza „Życie” Marty, która zawsze żyła dla poezji, opisując świat,
zdarzenia, relacje z ludźmi w sposób tajemniczy.
Marta Maliszewska ur. 27 lipca 1982 roku w Gliwicach odeszła dnia 31 stycznia 2007
roku do lepszego świata po bardzo krótkiej i zaskakującej chorobie w wieku 24 lat.
Pozostawiła po sobie ponad 460 wierszy, inne formy literackie i piosenki.
Tym konkursem chcielibyśmy zapoznać z jej poezją tych, którzy są wrażliwi na słowo.
/ Ks. Robert Chudoba/

 

Karol deklamował jeden wiersz Marty Maliszewskiej pt. "Księżycowa noc" oraz własne "Fala" i "Marzenie mam". Poniżej możesz posłuchać nagrań.

 

Księżycowa noc
Kamienie

Marzenie mam

Fala

  

 

 

Nie masz wystarczających uprawnień